testo bv logo

De gasketelwet, een onderwerp waar veel mensen waarschijnlijk van gehoord hebben, maar waarschijnlijk ook weer snel vergeten zijn. Het is begrijpelijk dat het niet het meest interessante onderwerp is om over te lezen, maar het is wel belangrijk om te weten wat het inhoudt. Daarom gaan we in deze blog dieper in op de gasketelwet en hoe Testo.com kan helpen bij het voldoen aan de regelgeving. Dus, laten we samen duiken in dit onderwerp!

testo bv gasketel

Wat is de gasketelwet?

De gasketelwet is een regelgeving die verplichte periodieke controles van gasinstallaties verplicht. Deze wet is van toepassing op alle installaties met een nominaal vermogen van 20 kW tot 100 kW en alle installaties die gebruikt worden voor de bereiding van warm water voor sanitair gebruik. De wet stelt de eigenaren van deze installaties verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van hun installaties. Een certificaat van goedkeuring moet elke 2 jaar door een erkende technicus worden afgegeven om te bewijzen dat de installatie voldoet aan alle regelgeving.

Wat zijn de gevaren van een slechte onderhoud?

Als eigenaar van een gastoestel is het belangrijk om het regelmatig te onderhouden. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Een slecht onderhouden installatie kan leiden tot CO-vergiftiging wat zeer gevaarlijk kan zijn. Zonder regelmatige controles loop je het risico op lekken en mogelijke explosies. Een slechte installatie kan resulteren in hoge kosten om te repareren of vervangen. Dus bespaar niet op onderhoud en zorg voor de veiligheid van iedereen die uw installatie gebruikt.

Hoe kan Testo.com helpen?

Testo.com biedt gasanalysers die ontworpen zijn om te helpen bij de naleving van de gasketelwet. Deze analysesystemen maken het mogelijk om metingen te doen van de verbrandings- en rookgassen, waardoor de veiligheid gegarandeerd kan worden door ervoor te zorgen dat de installatie binnen de grenzen van de wet blijft. De gasanalysers van Testo.com zijn geschikt voor de installaties die vallen onder de gasketelwet. Ze zijn gebruiksvriendelijk, efficiënt en bovenal veilig, om u te helpen bij de naleving van de wetgeving.

Hoe kunt u er nog meer voor zorgen dat u voldoet aan de gasketelwet?

Naast het gebruik van gasanalysers kunt u zelf ook een steentje bijdragen aan het voldoen aan de wet. Zorg dat u altijd een inspectiecertificaat heeft van de laatste keuring. Dit certificaat moet in het bezit zijn van de eigenaar en de eventuele huurder. Het is ook belangrijk om het onderhoud regelmatig uit te laten voeren door een erkend bedrijf. Houd bij wanneer de volgende onderhoudsbeurt nodig is en maak hiervoor tijdig een afspraak. Door deze dingen ten alle tijde in acht te nemen voldoet u aan de wet en blijft de veiligheid van uw installatie gewaarborgd.

Met de gasketelwet probeert de overheid de veiligheid van mensen te waarborgen. Door de verplichte periodieke controles voldoet u aan de wettelijke eisen. Met de gasanalysers van Testo.com kunt u hier nog meer aan bijdragen en deze controles efficiënter laten verlopen. Maar vergeet niet dat veiligheid aan u zelf ligt! Door uw installatie regelmatig te laten onderhouden en het inspectiecertificaat te bewaren voldoet u aan de regelgeving en zorgt u voor een veilig gebruik voor iedereen. Lijkt het u interessant om meer te weten over de gasketelwet? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Testo.com!

Door Redactie